<div><h3>BARG – KOMPETENCJE
NA BUDOWIE</h3></div> <div><h3>NASZE BADANIA – ANALIZY – PROJEKTOWANIE,

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – ZYSK – KOMFORT</h3></div> <div><h3>DYSPOZYCYJNOŚĆ</h3>
<h3>MOBILNOŚĆ</h3>
<h3>SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>ŻELBETOWE</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>MUROWE</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>DREWNIANE</h3></div>

Geologia inżynierska i hydrogeologia

Poza badaniami technicznymi działamy również w zakresie geologii i hydrogeologii.

 

W zakresie geologii inżynierskiej I proponujemy:

 

 • rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowej warstwy gruntów i skał,
 • ocena warunków gruntowo-wodnych na potrzeby nowych inwestycji,
 • projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie otworów badawczych (piezometrów),
 • badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych oraz dla planowania przestrzennego,
 • opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • wstępne badania warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia przydatności działek budowlanych pod zabudowę na etapie ich zakupu,
 • wykonywanie i dokumentowanie odkrywek fundamentów,
 • badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w celu ustalenia przyczyn awarii budowlanych oraz oceny stanu technicznego budowli, a w szczególności obiektów zabytkowych,
 • opracowania ekofizjograficzne w zakresie dotyczącym zagadnień geologii i geotechniki,
 • nadzory geologiczne i geotechniczne budów w zakresie robót ziemnych, odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów,
 • doradztwo w zakresie przydatności terenów pod inwestycje w zakresie warunków gruntowo-wodnych.
 •  

  W zakresie hydrogeologii proponujemy:

   

 • wykonywanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych,
 • opinie hydrogeologiczne o stanie technicznym ujęcia,
 • diagnostyka stanu technicznego otworów studziennych,
 • likwidacja otworów wiertniczych czy studziennych – projektowanie, wykonywanie, nadzór geologiczny oraz dokumentowanie,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • pomiary natężenia przepływów w ciekach w ramach badań hydrologicznych,
 • Grupa Barg - Link