<div><h3>BARG – KOMPETENCJE
NA BUDOWIE</h3></div> <div><h3>NASZE BADANIA – ANALIZY – PROJEKTOWANIE,

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – ZYSK – KOMFORT</h3></div> <div><h3>DYSPOZYCYJNOŚĆ</h3>
<h3>MOBILNOŚĆ</h3>
<h3>SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>ŻELBETOWE</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>MUROWE</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>DREWNIANE</h3></div>

Certyfikaty Breeam i ochrona środowiska

Rozwój technologii i ogólnoświatowa dbałość o środowisko wymagana na inwestorach i wykonawcach dbanie o środowisko. Nowo wznoszone budynki stają się bardziej przyjazne środowisku i ludziom, którzy z nich korzystają. Z tego względu podlegają one wielokryterialnej ocenie jakości i wpływu na środowisko. Powszechnie stosowane systemy certyfikacji to BREEAM oraz LEED.
    W zakresie certyfikacji Breeam oraz ochrony środowiska proponujemy wykonanie:
    • raportów Breeam z zakresu Pol3 ( w zakresie ryzyka powodziowego, oceny wielkości spływu powierzchniowego)
    • raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć
    • przeglądów ekologicznych istniejących zakładów przemysłowych oraz składowisk odpadów

Grupa Barg - Link