<div><h3>BARG – KOMPETENCJE
NA BUDOWIE</h3></div> <div><h3>NASZE BADANIA – ANALIZY – PROJEKTOWANIE,

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – ZYSK – KOMFORT</h3></div> <div><h3>DYSPOZYCYJNOŚĆ</h3>
<h3>MOBILNOŚĆ</h3>
<h3>SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>ŻELBETOWE</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>MUROWE</h3></div> <div><h3>KONSTRUKCJE</h3>
<h3>DREWNIANE</h3></div>

Badanie elementów murowych

Konstrukcje murowe należą do jednych z najstarszych obecnie wykorzystywanych. Tradycyjne konstrukcje murowe to głównie budynku z okresu przed II wojny światowej i krótkiego okresu po jej zakończeniu. W dzisiejszych czasach rozwój budownictwa zmienił w dużej mierze kształt i formę konstrukcji murowych.

Sprzęt jakim dysponujemy na naszej firmie i opracowane przez nas metody badań pozwalają na wykonanie:

  • określenie wytrzymałości na ściskanie niewbudowanych elementów konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 772-1
  • określenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych i zapraw na podstawie pobranych próbek rdzeniowych
  • określenie zawilgocenia (wilgotności) metodami nieniszczącymi – metoda mikrofalowa
  • określenie zawilgocenia (wilgotności) metodami seminiszczącymi – metoda karbidowa CM
  • określenie zawilgocenia (wilgotności) metodą suszarkowo-wagową
  • wykonanie kompleksowej mapy zawilgocenia ścian obiektu
  • określenie stopnia zasolenia ścian zgodnie z wytycznymi WTA
  • ocena jakościowa wykonania hydrofobizacji elementów – Karsten Pipe

  


Grupa Barg - Link